ellerrr

Bioenerji Nedir?

Bioenerji kozmik yaşam enerjisi, (hayat akımı) demektir. Bioenerjist bu akımı, insan bedeninin blokajlarını çözerek, sistemdeki bütün birbirleri ile bağlantılı çarkları (enerji merkezleri) hem ruh hem beden hem de zihin olarak düzenleyen, ilahi enerji kaynaklı çalışan, enerjisel bir şifalanma metodudur.Bilimsel olarak saptanabilir ve özel ölçüm araçları ile ölçülebilir. Allah, dünya ile insanı bazı ironik özelliklerde yaratmıştır. Şöyle ki dünyanında insanın da %70'i sudur.  Dünyanın aurası atmosferidir, insanın koruyucu tabakası da aurasıdır. İnsanın aurasında, negatif kaynaklardan oluşan kayıtlar ve etkiler kişinin koruyucu kalkanını bozar. Böyle olunca da kişi, her türlü olumsuzluktan çabuk etkilenir. Çabuk yorulur, çabuk hasta olur, öfkelenir, demolize olur, sezgileri kapanır, net kararlar veremez, mutsuz, amaçsız biri haline gelebilir. Öğrenme güçlüğü çekebilir. Örneğin alın çakrasında blokajı olan migren olabilir. Hazmemediği duygular mide çakrasında blokaja sebep olabilirken, sevgi görememe kalp çakrasında blokaja neden olur. Takıntılar, gereksiz vesveseler kafa çakrası (taç) blokajından oluşurken, susup yutkunduğumuz zamanlarda boğaz çakramız bozulabilir ve troid olabiliriz. Evrendeki ve dünyadaki her şey titreşimle çalışan bir denge üzerine kurulmuştur. Eğer vucudumuzun enerji meridyenleri bozulursa, o meridyende ki organlar da bozulur. Evrendeki ve dünyadaki her şeyin atom altı parçacığı, kuarktır yani ışıktır. Rezonansımız (titreşimimiz) bozulursa, frekanslarımız bozulur ve negatif olan her şeyi hayatımıza çabuk çekeriz.Bioenerji asla negatife çalışmaz, her zaman pozitife ve kişinin şifalanmasına aracılık eder. Peygamberlerden, evliyalardan, günümüze kadar el alma (ocak) yöntemi ile gelen bir sistemdir. Kaynağı ilahi güç (Allah'tır). Kişilerde %80 oranında başarı sağlar. Vucutta 7 ana çakra, 24 tali çakra ve 2000 civarında enerji noktası vardır. Bütün dolaşım, organlar, salgı bezleri bu çakraların üzerindedir. Kan dolaşımı ve can dolaşımı her şey bir düzende çalışır. Stes, üzüntü, korku gibi tüm olumsuz kayıtlar bu sistemler bütününü bozar ve hastalıklar meydana gelir. Bioenerji ile şifa, insanın algısı ötesinde mucize bir şifalanma yöntemidir ve asla herhangi bir yan etkisi yoktur.

nishadalar asansör ilanı copy